Rozwiązania

plan

Analiza

Pierwszy krok to definicja obszaru, zakresu i oczekiwań.
Na tej podstawie identyfikujemy istniejące ograniczenia, możliwości,
zagrożenia.

strat

Strategia

Drugi krok to przygotowanie strategi, zaproponowanie rozwiązań i
opracowanie planu ich wdrożenia.

resu

Rezultat

Trzeci krok to wdrożenie.
Nadzorujemy wdrożenie optymalnych modeli organizacyjnych,
uczestniczymy w reorganizacji procesów, prowadzimy negocjacje.
Tworzymy dokumentację procesową i procedury.